20170212-102855---IMG 6322Afgelopen zondag stond de kerkdienst in de Open Hof in het teken van de verbinding tussen gezin, school en kerk. Deze diensten worden ook wel GSK-diensten genoemd. Eén keer per jaar werken we aan deze verbinding, die uitmondt in een gezamenlijke kerkdienst.
De kerkzaal was zondagmorgen prachtig versierd met werkstukken, die de kinderen geplakt, geverfd en gekleurd hadden. Op school zijn er in de groepen in de week voorafgaand aan de diensten Bijbelverhalen verteld rondom het thema 'LEF'. Er zijn mooie liederen aangeleerd over lef en moed. In de kerk zijn de liederen vol enthousiasme gezongen. Er was ook een boekje voor thuis om in te lezen. Er is door veel mensen met grote inzet gewerkt en voorbereid aan het thema voor in de dienst.
In de Open Hof kwamen de kinderen, leerkrachten en gezinnen van de Willem van Oranjeschool en de Wegwijzer samen.
Op school en in de kerkdienst hebben we van elkaar mogen horen, elkaar kunnen ontmoeten en hebben we mooie momenten met elkaar gedeeld en beleefd.
Van de dienst in de Open Hof is er een foto-impressie gemaakt en die is hier te zien.

Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten