image1Afgelopen week kregen we officieel bericht dat we als kerkenraad alle formaliteiten met betrekking tot het beroep van ds. Kasper Jager volgens de regels der kunst hebben volbracht. Daarmee is de zogenaamde approbatie, toestemming van de Classis voor een verbintenis tussen gemeente en predikant, verleend. Het was een hele bureaucratische klus, maar die is gelukkig achter de rug. Nu kan alle energie gestopt worden in de intrededienst en het introductieprogramma.
De dienst, waarin ds. Jager verbonden wordt aan onze wijkgemeente, staat gepland voor zondag 1 oktober. Dat kunt u vast in de agenda noteren. Het wordt een middagdienst, die om 14.30 uur begint. 's Morgens is er geen dienst. We hopen dat de Burgwalkerk 's middags dan stampvol zit met mensen, die ds. Jager op die manier een warm welkom bereiden.
Inmiddels hebben Kasper Jager en zijn vrouw Grietje ook al een woning gekocht in Kampen. Ze gaan eind september vanuit Borger verhuizen naar Siriusweg 7, 8262 BE Kampen.

Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten