Affiche-20180909Orde van dienst Cantate BWV 026

Zondag 9 september vindt er na de zomerperiode weer een Cantatedienst plaats in de Burgwalkerk. Ditmaal zal cantate BWV 26 'Ach wie flüchtig, ach wie nichtig' ten gehore worden gebracht. Johann Sebastian Bach componeerde deze cantate voor zondag 19 november 1724, de 24e zondag na Trinitatis. Bach liet voor deze cantate zijn tekstdichter een bewerking maken van het origineel dat geschreven werd door Michael Franck.

De maand november kennen we als de maand waarin het kerkelijk jaar ten einde loopt en waarin Eeuwigheidszondag zijn plaats heeft. De evangelielezing van de 24e zondag na Trinitatis sluit daarop aan met het verhaal uit Matteüs 9: 18-26, waarin Jezus het zojuist overleden twaalfjarig dochtertje van de synagoge-overste Jaïrus uit de dood opwekt. Het verhaal is meerduidig: Jezus maakt zich boos over het misbaar dat men maakt rond de dood, die volgens hem toch slechts een tijdelijke slaap is, maar vindt het leven - dat hij met de tekstdichter van deze cantate zeker als flüchtig en nichtig beschouwde - toch belangrijk genoeg om het meisje naar terug te halen. Zoals andere opwekkingsverhalen interpreteerde Bachs lutheranisme dit verhaal symbolisch, als vooruitzicht op de eigen opwekking tot een eeuwig leven van de gelovige, na zijn dood.

BWV 26 is een sombere preek over de eindigheid van het leven en de vergankelijkheid van alle aardse ambities; snelle tempi staan hier niet voor vrolijkheid maar voor vluchtigheid. Er is geen verlossende verwijzing naar Christus; de beklemmende sfeer wordt pas doorbroken in de allerlaatste regel van het slotkoraal: Wer Gott fürcht', bleibt ewig stehen.

Medewerkers aan deze cantatedienst zijn:

Ds. Jos van der Sterre voorganger
Joalien van den Houten sopraan
Hilka IJzerman alt
Aart Mateboer tenor
Lars Terray bas
Sander van den Houten organist
En het Bachkoor & -orkest Kampen
Onder leiding van Bob Vaalburg

Zondag 9 september, Burgwalkerk om 17.00 uur. De toegang is gratis, een gift bij de uitgang is nodig om de onkosten te betalen. Hartelijk welkom!

Agenda

Kerkdiensten