Kerkelijke Gemeente Open Hof
kampen
www.openhofkampen.nl

Kerkbode Protestantse Wijkgemeente

Vertrouwenspersonen

Vorming en Toerusting
www.atmarks.nl

Dienstenorganisatie PKN
Utrecht
www.pkn.nl

JOP (Jeugdorganisatie Protestantse Kerk)
www.jop.nl

Kerk in Aktie
www.kerkinactie.nl

Landelijk KoordinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit
www.lkp-web.nl

Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten