Onverwacht is ze gestorven, onze zr. Roijinga. Maar dan wel 91 jaar oud en nog altijd zo helder. En zo dichtbij haar Heer. De laatste was ze, de jongste in een gezin van 12 kinderen die nu allemaal overleden zijn. Een generatie ging met haar heen. Zelf kregen zij en haar man Dirk Roijinga 7 kinderen, waarvan zij er tot haar peilloos diep verdriet twee naar het graf heeft moeten dragen. Lange jaren woonde het gezin in Kampen, aan de Apeldoornsestraat 4. Het leven kreeg ze niet cadeau: er was veel ziekte, zo heeft ze bijvoorbeeld lange tijd in een sanatorium gekuurd – wat een ervaring in zo'n groot gezin ...
Goed tien jaar geleden kwam ze weer terug naar Kampen. Haar man was intussen in Bakkeveen overleden en begraven en met de gemeente daar onderhield ze nog contact. Ze meende hier het laatste stukje van haar leven te gaan, dichter bij haar kinderen. Dat is uiteindelijk nog een lange, goede reis geworden, tot haar eigen (dankbare) verrassing. In Huize Margaretha woonde ze en als het even kon was ze bij de Bijbellezingen die we daar in een steeds kleiner wordende kring hielden.
De kerk had haar hart: toen indertijd het Open Hof werd gebouwd was ze een van de velen die zich met hart en ziel ervoor inzetten geld bij elkaar te krijgen.
Aan het leven van deze kordate en gastvrije vrouw is een eind gekomen. Woorden uit Psalm 91 klonken tijdens de dienst van Woord en gebed (in de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente waar ze ook graag kwam): 'Ik zeg tot de Heer: "Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op Wie ik vertrouw". Na de dienst is zij begraven in Bakkeveen, bij haar man. Nellie Roijinga: dat zij ruste in Gods vrede.

Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten