* Kampen, 19 oktober 1966                                                       † Kampen, 30 juli 2016

Hoewel hij geen lid meer was van onze gemeente, hebben we Erik wel herdacht en met vele honderden mensen gezocht naar woorden van troost voor zijn afscheid in de Westerkerk, waar hij als baby'tje in 1966 door zijn ouders ten doop werd gehouden. Vrij snel nadat Erik als vermist was opgegeven, waren we bij zijn vader, Jan van Lagen, in de Oudestraat om mee te leven en te proberen iets van de aanvankelijke zorg en het latere verdriet te delen. Tergend lange tijd werden het voor familie en vrienden – een onzekerheid die tien dagen duurde. Totdat Erik werd gevonden: vroeg in de avond van zaterdag 30 juli. In het hart van de stad eigenlijk – op een plek waar élke dag weer tal van mensen voorbij fietsen. Waarschijnlijk was zijn val in het water het gevolg van zijn suikerziekte. Wat kún je van zo'n verhaal stil worden ...
Het was druk in de kerk – mensen waren soms verwonderd dat we dáár waren. Paste dat nog wel bij Erik? Maar ook nu bleek weer hoe goed en zinvol het is om een plek te hebben en een Verhaal te horen en samen te zijn in groot verdriet en dat ook maar hardop te roepen! Want was niet juist de laatste tijd na alle tegenslag die hij had moeten verstouwen een nieuw geluk in zijn leven gekomen? En nu dit ...
Ontroerend was het om te zien hoe Eriks' oude moeder, die al zo lang wordt verzorgd in Myosotis (afd. Plantage) en leeft in de schaduw van het weten, verschillende liederen toch mee kon zingen. In de gesprekken nadat Erik gevonden was en we ons voorbereidden op de uitvaart, kwam met steeds mee nadruk boven dat – hoe bizar en schokkend zijn overlijden ook was – hij was gevallen in Gods hand. We zongen (dan ook) o.a. dat prachtige Lied 916 uit het Liedboek:

Je kunt niet dieper vallen
dan in Gods eigen hand,
waarmee Hij ons barmhartig
omvat aan alle kant.

Eens komen alle paden
van lot en schuld, van dood,
bijeen in zijn genade,
voorbij aan alle nood.

Door God zijn wij omgeven
zoals wij hier bestaan.
In Hem zullen wij leven
en tot zijn feest ingaan.

Met die woorden mochten en konden we het doen. Erik van Lagen: wij eren zijn gedachtenis! Dat hij ruste in vrede. Ds. Ad van Noord

Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten