Welkom in de Burgwalkerk

Komende diensten

 • 13 oktober
  • 17.00 uur
  • ds. Ruth Peetoom
  • De Burgwal, Cantatedienst
 • 10 november
  • 17.00 uur
  • ds. Nelleke Beimers
  • Burgwalkerk, Cantatedienst
 • 08 december
  • 17.00 uur
  • ds. Bart Gijsbertsen
  • Burgwalkerk, Cantatedienst
lees meerOp Dierendag – 4 oktober a.s. om 20.30 uur
Blader je in de geschiedenis van de muziek, dan zie je hoe vaak het thema “Dieren” componisten uitdaagt. Denk maar aan b.v. dat prachtige “Carnaval des animaux” van Saint-Saëns, het vrolijke orgelconcert “De Koekoek en de Nachtegaal” van Händel en zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen.

lees meer

lees meerZondag 13 oktober zal cantate BWV 27 worden uitgevoerd door het Bachkoor- en orkest, onder leiding van Bob Vaalburg. Een cantate die geschreven is voor de 16e zondag na Trinitatis. De evangelielezing voor deze zondag (Lucas 7, de verzen 11-17) vertelt ons het verhaal van Jezus die de stad Naïn betreedt.

lees meer

Orde van dienstlees meer van zondag 14 juli 2019

Zondag 14 juli, de laatste Bachcantate voor de zomerstop. We sluiten voor de zomer af met een solocantate: BWV 199, Mein Herze schwimmt im Blut. Een cantate die behoort tot de latere vondsten van het werk van Bach; pas in 1911 kwam het manuscript ervan boven water. Het werd geschreven voor de 11e zondag na Triniatis.

lees meer

Agenda

Kerkdiensten