Waarschijnlijk zullen de meesten van u en jullie weer terug zijn van vakantie. Een nieuw winterseizoen ligt voor ons in de gemeente. We mogen dit beginnen in afhankelijkheid en verwachting!
Op 16 september staat de gezamenlijke Gereformeerde en Hervormde gemeenteavond gepland waarop we u en jullie allemaal willen informeren over de gegevens die vanuit de wijken, algemene kerkenraden, colleges van kerkrentmeesters en de stuurgroep zijn verzameld en op een rij gezet. Dit betekent nog niet dat we dan een keuze zullen presenteren, maar wel de wensen vanuit de wijkgemeenten en de informatie die tot de keuze van kerkgebouwen moeten gaan leiden. En daarbij betrekken we u en jou graag, om ook jullie reacties en inbreng te horen en dus mee te kunnen nemen en ook om jullie meeleven en gebed te kunnen ontvangen.
Voor die datum moet er nog het nodige gebeuren. Voor de Algemene Kerkenraden staat er voor elke week een bijeenkomst gepland, drie gezamenlijke vergaderingen en één afzonderlijke. Daarin hopen we de verschillende beschikbare gegevens te bespreken. De gezamenlijke kerkrentmeesters hebben in de vakantie hard doorgewerkt en hun eerste versie van het financieel perspectief 2016-2026 opgeleverd. In de gezamenlijke kerkenraden gaan we aan de slag om breed gedragen uitgangspunten vast te stellen.
Veel sterkte ieder met zijn werk, activiteiten en verantwoordelijkheden. Thuis, in de straat, op school, op het werk en in de kerk. Doe het voor Gods aangezicht, biddend om Zijn zegen, ook voor onze gemeenten.
Hartelijke groeten van
Bert Endedijk en Mark van Persie

Agenda

Kerkdiensten