Op de avond van 26 november was er de centrale gemeenteavond waarop zo'n zeshonderd leden van de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente naar de Broederkerk waren gekomen. Hartelijk dank voor uw komst!
De gemeenteleden werden 'gekend' in de voorgenomen gebouwenbesluiten van de algemene kerkenraden. We hebben u geïnformeerd over de keuzes die de algemene kerkenraden van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk hebben gemaakt. Samengevat zijn er vier besluiten genomen.

Een overkoepelend besluit om als gezamenlijke gemeenten terug te gaan naar drie gebouwen en als onderdeel hiervan de Noorderkerk en het Noorderlicht te vervreemden.

Een tweede besluit om de Protestantse Wijkgemeente in Wording het Open Hof toe te wijzen per januari 2016 met enkele aanpassingen en de Burgwalkerk in een stichting onder te brengen, waarbij deze beschikbaar blijft voor bijzondere diensten.

Een derde besluit om aan Wijk-A/Westerkerk de Westerkerk toe te wijzen per uiterlijk januari 2017 met enkele aanpassingen.

En een vierde besluit om aan wijk-B de Broederkerk toe te wijzen per uiterlijk januari 2017 en de Bovenkerk onder te brengen in een stichting, waarbij deze voor bijzondere diensten beschikbaar blijft. Hiertoe wordt echter niet overgegaan dan nadat eerst een onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheden en voorwaarden waaronder de Bovenkerk als wijkkerk en kerk voor de stad zou kunnen functioneren in vergelijking met de Broederkerk.

De volledige tekst van de besluiten is tijdens de avond ook uitgereikt en op de website geplaatst. Daarnaast liggen de besluiten ook ter inzage op de beide kerkelijke bureaus.
Op dezelfde avond van 26 november is de gemeente ook 'gehoord' over de gebouwenbesluiten. U kon uw mening geven in een bijeenkomst met uw eigen wijkkerkenraad. Hiertoe gingen de gemeenteleden uiteen naar vier zalen voor de vier wijken, samen met leden van hun kerkenraad en vertegenwoordigers vanuit de algemene kerkenraden. Veel nuttige opmerkingen werden gemaakt en vragen beantwoord. Tijdens deze bijeenkomsten kwam soms ook de pijn en de emotie naar boven. Zeker gold dit voor de bijeenkomst van wijkgemeente-A. Het is goed dat er voor deze wijkgemeente nog een wijkavond volgt, waarin met elkaar kan worden verder gesproken.
Omdat het ingrijpende besluiten betreft is de periode van 'kennen en horen' van de gemeente verlengd tot en met 8 december. Uw reacties kunt u dan ook tot en met 8 december aan uw kerkenraad sturen. Het liefst digitaal via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Van daaruit komt uw reactie dan zowel bij uw wijkkerkenraad als bij de algemene kerkenraden binnen. Definitieve besluitvorming door de algemene kerkenraden staat gepland op 14 december.

Het zijn ingrijpende besluiten die worden genomen. Dat was duidelijk te merken uit uw reacties tijdens deze avond, en ook daarvoor en daarna via gesprekken, mails of brieven. Per wijkgemeente en per gemeentelid wordt dit proces verschillend ervaren. Wij hebben daar alle begrip voor en zullen als algemene kerkenraden uw reacties meenemen bij het vaststellen van de definitieve besluiten. Daarbij kunnen we het niet iedereen naar de zin maken, maar zoeken we naar het goede voor het geheel van onze gemeenten. Naar randvoorwaarden om ook in de komende decennia, met onze kinderen, gemeente te kunnen zijn van Jezus Christus in deze stad. Om Hem te dienen en Zijn licht te verspreiden.

Hartelijke groeten van
Bert Endedijk en Mark van Persie

Agenda

Kerkdiensten