bijeenkomstOp de gemeenteavond 19 januari jl. in het Open Hof heeft de kerkenraad verslag gedaan van de ontwikkelingen binnen onze wijkgemeente en zijn we met zo'n 200 gemeenteleden in gesprek geweest rondom een aantal thema's. Het was een boeiende en informatieve avond. We geven in grote lijnen de inhoud van de avond weer.

De voorzitter van de kerkenraad, Adriaan van Hove, heet ons allen welkom en mediteert over psalm 98. Een psalm die wonderen bezingt, grote en kleine! En een psalm die ons oproept om de hand van God in ons leven op te merken, Hem daarvoor te prijzen in ons lied en dat samen mét anderen, de gemeente, in verbondenheid te doen. Als beelddragers van God, als navolgers van Hem dat uitdragen en elkaar daarin vinden, als gelovigen én als wijkgemeente. Na het gebed zingen we uit Psalm 98 het 1e en 3e vers. Hierna schetst de voorzitter de ontwikkelingen tot nu toe, aan de hand van een aantal thema's.
Er is een grote groep ambtsdragers (45) die met elkaar de kerkenraad vormen. Die kerkenraad is ontstaan uit de drie voormalige kerkenraden. Uit de kerkenraad is een moderamen gekozen dat zorg draagt voor voorbereiding van de kerkenraadsvergaderingen én de dagelijkse leiding binnen de gemeente. Kernvraag waar én moderamen én kerkenraad zich mee bezig houden is: "waarom zetten we welke stappen én hoe dragen we met elkaar zorg voor het groeien én bloeien van de gemeente?". De nadruk ligt op de inhoudelijke ontwikkelingen rondom erediensten, pastoraat, diaconaat en jeugd. Ook het beheer vraagt nadrukkelijk aandacht, maar in de eerste en belangrijkste plaats willen we steeds weer opnieuw terug naar de inhoud. "Waarom willen we welke activiteit en hoe bouwt die onze gemeente en de gemeenteleden individueel?" De voorzitter schetst ook kort de situering van onze gemeente in twee gebouwen. In het proces van ontstaan, groei en opbouw, hebben de Algemene Kerkenraden van Hervormd en Gereformeerd Kampen, onze wijkgemeente twee gebouwen ter gebruik toegewezen; de Burgwalkerk en het Open Hof. In beide gebouwen zijn ochtenddiensten gehouden waarbij we het aantal kerkgangers goed volgen. Na de start in de Burgwalkerk, zijn er de 1e twee maanden van 2015 ochtenddiensten in het Open Hof. Maar, het gaat om veel meer activiteiten. Bijzondere diensten als Cantatediensten, @nlinediensten, Thora en Evangelie en wellicht nog nieuwe andere vormen. Ook de gemeenteactiviteiten door de week worden nadrukkelijk meegenomen in de vraag welk gebouw uiteindelijk het meest geschikt is voor de wijkgemeente. Het uiteindelijke gebouwenbesluit zal later dit jaar genomen worden door de Algemene Kerkenraden. Op dit moment kunnen we als wijkkerkenraad niet sneller, maar we zullen bij toekomstige ontwikkelingen ook weer wijkgemeenteavonden houden.
Als kerkenraad hebben we ook opgemerkt dat de gebouwenkwestie het zicht op de innerlijke gemeenteopbouw kan vertroebelen. De voorzitter vraagt vertrouwen van de gemeente dat zij de huisvesting van de gemeente in alle wijsheid én met het oog op de groei van de gemeente, zal volgen.
Inhoudelijk liggen er al een aantal zaken voor het 'profiel en het gezicht' van de wijkgemeente. Het profiel wat samengesteld is door de kwartiermakers én daarnaast een beleidsstuk vanuit het zgn. Triomoderamen zijn belangrijke bouwstenen. Maar, ook het gesprek mét de gemeenteleden nu, is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van het profiel. Er zal de komende maanden intensief verder worden gesproken en geschreven aan de verschillende deelgebieden en onderdelen van het profiel.
Na de pauze spreekt de kerkenraad in 6 verschillende groepen met de aanwezige gemeenteleden door over inhoudelijke thema's. Dat zijn; pastoraat, diaconaat, jeugd, vieringen en liturgie, wijkactiviteiten en communicatie en PR.
Het gedeelte voor de pauze wordt afgesloten met een vragen- en opmerkingenronde. We vatten de opmerkingen en aanbevelingen samen:
"Is er ook aandacht voor Vorming & Toerusting?" De voorzitter: "Ja, maar dat valt nu nog onder de Algemene Kerkenraad. De kerkenraad neemt het aandachtspunt mee."
Er wordt een compliment uitgesproken voor het vele werk tot nu toe. Daarnaast ook een kritische noot: "Pas op voor keuzestress, we zitten in een veranderproces en daarin kan niet ieder zijn zin krijgen. Keuzes maken geeft ook duidelijkheid". De voorzitter: "Het blijft voortdurend zoeken naar balans tussen meenemen én keuzes maken".
"Kom met ideeën en laat de gemeente reageren". De voorzitter: "Dat gaat gebeuren, ná de pauze én in de komende maanden. Zorgvuldigheid staat voorop."
"We zitten als gemeente in een veranderproces. Maak als kerkenraad keuzes, ook in planning én tijd. Dat geeft helderheid." De voorzitter: " We onderschrijven de noodzaak om keuzes te maken, daar gaan we de komende maanden verder mee, maar opnieuw benadrukken we de zorgvuldigheid".

Hierna volgt de pauze, waarna de aanwezige gemeenteleden in zes verschillende groepen in gesprek gaan met de kerkenraadsleden. De samenvatting van die gesprekken wordt door ondergetekende verzameld en zal besproken worden in de kerkenraad en meegenomen in beleidsontwikkeling voor onze gemeente.
De 2e voorzitter, Pieter Treep, dankt aan het eind van de gemeenteavond een ieder voor zijn/haar inbreng en benadrukt het onderweg zijn met elkaar én de vreugde daarvan. "Nu breekt de fase van samen verder schrijven aan en daarmee komen we terug naar u als gemeente. We streven voor de zomervakantie een heel aantal zaken beschreven te hebben. Voor ideeën, opmerkingen en suggesties staan we open en daarvoor zijn we bereikbaar. We zijn mét elkaar als open gemeente onderweg, wijkkerkenraad én gemeente". De 2e voorzitter spreekt een dankgebed uit en we zingen ter afsluiting lied 248.
Namens de wijkkerkenraad, Arend Eilander, scriba.

Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten