Met ruim honderd leden van onze gemeente waren we bijeen voor twee onderwerpen. Allereerst ging het om de reactie op 'Visie en Beleid' zoals door onze kerkenraad voorgesteld. En daarna ging het dan (eindelijk) over de keuze voor een kerkgebouw.
Na de opening door de voorzitter Adriaan van Hove met Psalm 122 kreeg Alwin Kaashoek (adviseur in de Stuurgroep Kerkgebouwen) het woord over de aanvliegroute naar de gebouwenkeuze. In februari van dit jaar is een plan van aanpak vastgesteld door beide AK's. Hervormd en Gereformeerd Kampen trekken daarin samen op. In maart zijn in alle wijkgemeenten werkgroepen geformeerd. Er zullen in de loop van dit jaar diverse gemeente-avonden plaatsvinden; ook centraal. Uiteindelijk hoopt men in de AK- vergaderingen van november 2015 een definitief besluit te kunnen accorderen.
We worden door de Stuurgroep uitgedaagd om 'out-of-the-box' te denken. Niet: welke van de zes huidige kerkgebouwen zou je als wijkgemeente willen hebben, maar: stel dat je een kerkgebouw zou moeten bouwen, wat hoort dan bij jouw wijkgemeente? Dus los van het bestaande mogen we een ideaalplaatje schetsen. Dat betekent nadenken over kerkbe- leving, verhouding pastoraat en diaconaat, uitstraling en omgevingseisen, ruimten en installaties, enzovoort.
Alle gegevens van alle wijkgemeenten zullen door de AK's zorgvuldig worden gewogen voordat een voorlopig voorstel voor een – eventueel te verbouwen – kerkge- bouw wordt geformuleerd. Ondertussen brengt men in de AK's inkomsten en exploitatie- kosten zo bijeen dat de kerkgebouwen onderling in een eerlijke analyse te vergelijken zijn. Ook die gegevens zullen worden gewogen.
De Stuurgroep verzamelt, analyseert, en geeft advies aan de beide AK's.

Na deze nuttige en uitdagende informatie neemt tweede voorzitter Pieter Treep ons nog even mee naar het beleidsstuk over de Visie. Het is gebaseerd op eerdere stukken (o.a. principes 'oude' kerkenraden, brochure kwartiermakers, eerdere reacties gemeenteleden, enzovoort, enzovoort). Voorafgaand aan de pauze kan op dit Visie-document kort in werkgroepen worden gereageerd, maar het blijkt vrijwel unaniem ieders goedkeuring te kunnen wegdragen!

Na de pauze komen we langer in diverse werkgroepen bijeen betreffende het onderwerp kerkgebouwen.
Inmiddels zijn de verslagen uit die werkgroepen ingeleverd bij de kerkenraad. Alle ingebrachte punten zullen worden bestudeerd. Over het geheel genomen lijkt er overigens grote unanimiteit. Er is een breed pleidooi voor een diaconale gemeente die zeven dagen per week in de maatschappij present is, dicht bij de mensen. Dat zou daarom ook ons kerkgebouw moeten uitstralen. Daarnaast is de kerkzaal zondags en door de week voor velen de plek om de verbinding met God te ervaren en te worden gevoed; daarbij worden ook woorden als schoonheid en stilte gebruikt, flexibele ruimte gelet op de wisselende aantallen, aandacht voor jong en oud. Als de vraag gesteld wordt welke van de huidige kerkgebouwen aan dat ideaal beantwoordt, dan bestaat dat gebouw in feite niet. Welk gebouw je ook kiest, het vraagt heel wat aanpassing.
Het was een heel plezierige gemeente-avond in een open sfeer. En zoals al geschreven: wordt vervolgd!
Pieter Treep sloot de avond met ons af met Psalm 125.
Op de website van de gemeente kunt u binnenkort een uitvoeriger verslag, ook van het gesprek in de werkgroepen, lezen.
Arend Eilander, scriba

Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten