5000

Nu de verbouwing van Open Hof is afgerond zullen we de Burgwalkerk binnenkort achter ons laten en er alleen nog terugkeren bij bijzondere gelegenheden. U kent de geschiedenis: de Algemene Kerkenraad heeft eind 2015in overleg met de wijkkerkenraad besloten te kiezen voor Open Hof en de Burgwalkerk te sluiten voor de gewone eredienst.
Dat doet pijn en zo voelen de kerkgangers-van-dit-gebouw dat ook. De Burgwalkerk had meer dan 140 jaar een centrale plaats binnen de Gereformeerde Kerk van Kampen en daaraan verbonden de Theologische Hogeschool en ook de landelijke gereformeerde kerk. Veel belangrijker: het is voor velen een thuis geworden. Ik zeg dat ook voor mezelf: hier heb ik gezongen en geluisterd, geloofd en ook getwijfeld; hier ben ik getrouwd, hier zijn onze kinderen gedoopt en hier zijn onze ouders uitgedragen. Een kerkgebouw is meer dan steen alleen. Het draagt onze geschiedenis.De levensgeschiedenis van u en die van mij.
Afscheid. Die pijn moeten we dragen. Samen. We hebben elkaar daarbij nodig. En het kost tijd. Tegelijk kijken we vooruit. Kan dit gebouw buiten de portemonnee van de kerk in de toekomst een functie houden? Daar is inmiddels uitvoerig onderzoeknaar gedaan. De conclusie: er zijn zeker kansen op het snijvlak van eredienst, geschiedenis en muziek. Bijzondere kerkdiensten, lezingen, tentoonstellingen, uitvoeringen, concerten, ontvangsten.
Er moet wel het nodige gebeuren. De kerkzaal – hoe mooi ook – moet aangepast, de bijgebouwen fors onder handen genomen. Dat kost veel geld. De Van Gelderstichting is bereid daarin te investeren als er een gezond perspectief is. De kerk heeft de stichting gevraagd een concreet plan op tafel te leggen. Daar wordt nu hard aan getrokken door een aantal mensen uit onze gemeente onder begeleiding van externe deskundigen. We luisteren naar stemmen uit de culturele wereld. We praten met allerlei instellingen, die het podium dat deze kerk biedt interessant vinden. We praten met deskundigen op het gebied van communicatie en marketing. We vragen hen om een open en eerlijk antwoord. Kun je tot een goede exploitatie komen? Kun je zo de komende tien, twintig jaar verder buiten bezwaar van de portemonnee van de kerk? Want dat is zeker: het gebouw mag de kerk geen geld meer kosten. Krijgen we dat financieel rond? Hoe ga je het beheren en organiseren? Hoe komt je programma eruit te zien, hoe communiceer je daarover? Is daar vanuit de markt voldoende belangstelling voor? Kan dit gebouw een eigen plaats krijgen te midden van al die andere kerken en zalen die Kampen en wijde omgeving rijk is?
Veel vragen. We gaan niet over één nacht ijs. We willen een goede beslissing nemen. U moet ons nog even de tijd geven. Tot het eind van dit jaar. Dan zullen we de plannen in de kerkenraad bespreken en aan u presenteren. We houden u de komende tijd ook via de kerkbode op de hoogte. En in de tussentijd blijft dit gebouw open: voor concerten, cantatediensten en kerkdiensten op hoogtijdagen.
Bert Endedijk.

Bij het afscheid van de Burgwalkerk
Voordat we ons slotlied afgelopen zondagmorgen zongen, heb ik (Berthina van der Kamp) een tekst gelezen. Ik had een poosje geleden naast lied 821 in het Liedboek een tekst gelezen, die me aansprak. De tekst gaat over afscheid. Ik dacht daarbij aan de Burgwalkerk, en aan haar gemeenschap en aan onze wijkgemeente. Het is een afscheid hier tussen aanhalingstekens. Ik heb de tekst iets aangepast en aangevuld met woorden uit het Dienstboek. Een tekst om mee te nemen de toekomst tegemoet:

'Afscheid'

God, zegen ons,
nu we weggaan van hier,
zolang voor velen ons thuis.

Help ons de dingen bij elkaar te zetten
die we nodig hebben voor onze reis,
en dan stil te staan,
te beseffen wat deze plaats voor ons betekent:
al die herinneringen in alle hoeken van dit gebouw, deze kerk
de muren die onze adem, onze woorden opzogen en weerkaatsten.

Dat ons vertrek in vrede is,
dat we een rijke oogst met ons mee mogen dragen
waar we in de toekomst mee vooruit kunnen.

Genees de pijn en het verdriet van het afscheid.
Geef ons de moed om een nieuwe omgeving onder ogen te zien,
en in verbondenheid met elkaar verder te gaan.

God, zegen ons vertrek.
Wij bidden U:
ga met ons mee,
blijf in ons midden
ons versterken met uw gaven,
wees onze reisgenoot
op weg naar uw toekomst
dat we thuis zijn bij U.

(vrij naar Sylvia Pearson en Dienstboek)

Agenda

Kerkdiensten