voor actuele informatie: www.openhofkampen.nl

Elke zondagmorgen is er voor de kinderen van groep 1-8
kindernevendienst, momenteel in een groep. Dit met uitzondering van enkele
bijzondere diensten, waarbij alle kinderen in de kerkzaal mogen blijven. Ook
zijn de kinderen altijd in de kerkzaal aanwezig bij doop- en
avondmaalsbediening, bevestiging van ambtsdragers en belijdenis.

De nevendiensten volgen in principe hetzelfde leesrooster
als in de kerk. De leiding maakt gebruik van verwerkingen en verhalen, zoals
aangeboden wordt in Kind op Zondag en Bonnefooi. Op deze manier hopen we de
kinderen iets mee te geven en mee te laten beleven wat past bij hun leeftijd.


Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten