bouwenHet proces van opnieuw indelen van wijkgemeenten en de nadere samenwerking van hervormde gemeente en gereformeerde kerk heeft gevolgen voor het aantal kerken in de nabije toekomst.
Daarbij is het streven van zes naar drie kerkgebouwen te gaan.De 'voorbereidingscommissie gebouwen' heeft de opdracht van de beide Algemene Kerkenraden gekregen om op korte termijn een plan te ontwikkelen, waarin wordt aangegeven hoe die keuze zal worden gemaakt. Dat plan komt op 19 februari in een vergadering van de beide AK's aan de orde. Als daar het groene licht gegeven wordt, zal in de periode van februari tot maximaal november 2015 dat plan uitgevoerd worden. Dat betekent dat gemeenten en wijkkerkenraden een belangrijke rol gaan spelen in de voorbereidingen van de besluiten, die uiteindelijk door de beide AK's genomen worden. De 'voorbereidingscommissie gebouwen' wordt gevormd door Jan Westra, Bert Endedijk, Bram van Putten, Pieter Treep, Aart Jan Klok en gemeenteadviseur Jan Boer (vz.).

Voorbereidingscommissie gebouwen

Agenda

Kerkdiensten