Bij de kerkbode (4/9/2015) is een apart katern (klik hier) met informatie ter voorbereiding op de gemeenteavond van 16 september. Het geeft al een inkijkje in wat er deze avond aan de orde zal komen.
We willen dan aan alle gemeenteleden informatie geven over wat er de afgelopen maanden is uitgezocht en besproken. De grondslag om in de komende maanden een keuze voor de gebouwen te kunnen maken. Het gaat hierbij om de visies van de wijkgemeenten over gemeente zijn en het gebouw dat hier bij past, om de inventarisatie van de kosten en mogelijkheden van de gebouwen, om de beleidsvorming van de algemene kerkenraden en om de financiële overzichten van de kerkrentmeesters.
De afgelopen maanden is er gegraven om de basisgegevens boven water te krijgen en te zoeken naar een goed fundament waarop we de gebouwenkeuze kunnen neerzetten. En wel zodanig dat, mochten de slagregens komen (en het regent al), het gebouw van onze gemeente kan blijven staan. Zoals op de 16e september zal blijken, gaat het bij dit graven en de keuzes om meer dan gebouwen alleen. Het gaat ook om de ruimte voor en de inrichting van het pastoraat. Het gaat ook om de samenwerking tussen dan wel het samengaan van de gereformeerde kerk en hervormde gemeente van Kampen. Het gaat om de mate van zelfstandigheid van de wijken en de solidariteit tussen wijken.
Iedereen zal begrijpen dat we geen goede beslissingen kunnen nemen over dit fundament, zonder dat we hierbij staan op het grote Fundament. Dit zit diep, we zullen er ootmoedig voor moeten buigen. Het reikt ook hoog, we mogen ons eraan optrekken. Jezus zegt 'een ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man'. Het Fundament van de gemeente, de wijsheid van de Bouwmeester, de leiding van Gods Geest hebben we nodig met elkaar. Uw en jouw gebed hierbij is belangrijk. We hopen elkaar te ontmoeten de 16e september!
Bert Endedijk en Mark van Persie.

Agenda

Kerkdiensten