Komende zaterdag en zondag staat de start van het winterseizoen centraal in onze gemeenten. In alle wijken zijn er activiteiten georganiseerd om samen met elkaar een mooie start te maken. Er zijn creatieve en sportieve activiteiten voor jong en oud, we kunnen elkaar informeel ontmoeten rondom maaltijden, samen zingen en bezinnen. En er zijn natuurlijk de zondagmorgendiensten met speciale aandacht voor de start van het gemeentewerk. Prachtig dat na een periode van rust nu, naast het hart van de zondagse erediensten, weer veel doordeweekse activiteiten mogen beginnen die zijn toegesneden op speciale doelen en doelgroepen in onze gemeente. Het verlangen en de bede is dat er hierdoor verdieping, verrijking en groei zal zijn van ieder persoonlijk, maar ook van ons gezamenlijk als wijkgemeenten en kerken.

Op 16 september, de eerste woensdag na het startweekend ̧ vindt er gelijk al een belangrijke bijeenkomst plaats. Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom in de Burgwalkerk. Tijdens deze avond zullen alle leden van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk worden geïnformeerd over de vorderingen die zijn gemaakt om tot een keuze van aan te houden en af te stoten kerkgebouwen te komen. In ruim twee uur hopen we u zo veel mogelijk bij te praten over de informatie die vanuit de wijken, kerkrentmeesters, algemene kerkenraden en stuurgroep naar boven is gekomen. Daarbij zijn wij natuurlijk ook benieuwd naar de reacties vanuit de gemeente, welke tijdens de avond maar ook daarna gegeven kunnen worden.
Helderheid rondom de gebouwen, maar ook over de ermee samenhangende lange termijn visie voor onze gemeenten, vormen een belangrijke randvoorwaarde voor de opbouw en bloei van de wijkgemeenten. Iedereen zal beseffen dat de beslissingen hierover ingrijpend zijn en voor velen emotie en pijn met zich mee zullen brengen. Wijsheid en Gods leiding hierbij zijn onontbeerlijk. Graag benadrukken wij daarom de oproep van de gezamenlijke gebedskringen (zie onder). 

Ter bemoediging en als oproep nog de volgende verzen uit Hebreeën 3 (HSV): 'Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God. (...) Christus is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.'

Bert Endedijk en Mark van Persie

Gebed
Woensdagavond 16 september vindt de gemeente(n)brede informatieavond plaats. Het gaat dan om de keuze van de gebouwen in combinatie met de samenwerking als hervormde en gereformeerde broeders en zusters. Zie ook de folder 'Zes kerken en een dobbelsteen' bij de laatste kerkbode. Een belangrijke avond waar ook allerlei puzzels en pijnpunten zullen worden gedeeld. Dat vraagt om verootmoediging en het erkennen & belijden van schuld. Kerkverlating en verminderde betrokkenheid zijn immers de aanleiding tot dit alles. Als gezamenlijke gebedsgroepen willen we graag de handen vouwen en ons Hoofd, Jezus Christus, vragen om de leiding te nemen. Als beperkte mensen zien wij steeds maar een deel van het geheel; Hij heeft totaal overzicht en weet wat goed voor ons is !
Hierbij roepen we u als gemeente op om een krachtig en eendrachtig gebed tot onze God. Natuurlijk kan en moet dat thuis, samen, met uw gezin en/of persoonlijk. Daarnaast lijkt het ons goed om de gelegenheid te geven om samen te bidden, in elk gebouw zal er een gebedsbijeenkomst plaatsvinden (tussen haakjes staan de contactpersonen):

Burgwalkerk 14 sept. 19.00 - 20.00 uur (Netty Brink, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Broederkerk 14 sept. 19.00 - 20.00 uur (Reiny Westendorp, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Bovenkerk 14 sept. 19.00 - 20.00 uur (Kees van Garderen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Westerkerk 10 sept. 19.15 - 20.15 uur (Marlies Terpstra, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

We willen samen bidden:
  • Om een goed verloop van de gemeenteavond van 16 september, waarbij we op een goede manier naar elkaar luisteren en met elkaar spreken mogen.
  • Om inzicht, wijsheid en de leiding van de Heilige Geest voor de wijkkerkenraden en algemene kerkenraden die beslissingen moeten nemen.
  • Om vergeving van alle tekorten en zonden in onze gemeenten, ook om inzicht hierin zodat we hiertegen bewust zullen strijden.
  • Dat het Evangelie en het leven met God en elkaar daaruit centraal blijft staan, en niet verdrongen wordt door alle aandacht voor de gebouwen, organisatie en geld.
  • Om groei van de gemeenschap en eenheid binnen de nieuwe wijkgemeenten.
  • Om herkenning tussen gemeenteleden, wijkgemeenten en kerken in Christus en om groei vanuit die kern naar eenheid.
  • Voor gemeenteleden die zich zorgen maken om de onzekerheid, die moedeloos worden of dreigen af te haken. Dat zij vertrouwen en verwachting mogen hebben en positief opbouwend in de gemeente mogen staan.
  • Dat we als gemeenten en kerken een licht op de kandelaar mogen zijn voor de mensen in onze straat en onze stad.
Hartelijke groet namens de gezamenlijke gebedsgroepen van de Gereformeerde en Hervormde kerk.

Agenda

Kerkdiensten