* Kampen, 20 december 1925                                              † Zwolle, 27 mei 2014

Op zaterdag 31 mei waren we met een grote kring familie, vrienden, oude buren en belang­stel­lenden in de Bazuinkerk om afscheid te nemen van onze zuster Netjes. Jarenlang een vertrouwd gezicht in de Burgwalkerk. Tot anderhalf jaar geleden woonde ze in de Po­pu­lie­ren­straat 13, waar ze een goede plek had gevonden na zoveel jaren op de boerderij aan de Zwarten­dijk, waar zij ook geboren was.
Zr. Netjes was geestelijk en lichamelijk een zeer sterke vrouw. Van dokters had ze wel eens gehoord, maar het duurde tot haar 86e dat ze er zelf echt mee te maken kreeg. In Zwolle on­derging ze toen een hartoperatie: van deze ingreep herstelde ze snel en na ­de revalidatie pakte ze de draad weer welgemoed op. Toch bleek vorig voorjaar dat de jaren gingen tellen.
Na een periode in de Weezenlanden en Myosotis ging ze eind juli naar het Zonnehuis in Zwolle. Dat vond ze jammer, ze was liever in Kampen gebleven, maar: 'Dan is het maar niet anders en dan moet ik ook niet zeuren. Hier is het ook goed'. Kijk, zo was ze: ten voeten uit.
In de afscheidsdienst lazen we o.a. die prachtige woorden van Paulus uit Filippenzen 4: 'Ver­blijdt u in de Heer te allen tijd!' Dat was de trouwtekst die zij en haar man Wolter meekregen bij hun huwelijk op 17 april 1952 in de Burgwalkerk. Vanuit de band met die Heer heeft ze altijd geleefd en geloofd. Ook als het moeilijk was in haar leven: de eerste huwelijkse jaren inwonend op de boerderij van haar ouders waren zwaar voor haar. Het onverwachte sterven van haar man in 1984 was voor haar en haar kinderen een harde slag. En toch ... door alles heen kwam bij haar steeds weer het woord 'dankbaarheid' boven. Haar nuchtere godsver­trou­wen was dan ook heel inspirerend.
Zr. Engeltje Netjes-Gunnink is er niet meer. Maar ze laat bij velen een warme, diepe herinne­ring achter en een hartelijk geloof dat je echt mee nam. Dat is voor kinderen en kleinkinderen een grote troost. Daarom zongen we aan het eind van de afscheidsdienst dan ook met over­tuiging: 'U zij de glorie!' Dat zij ruste in vrede.

Ds. Ad van Noord.
* Oudeschoot, 5 november 1945                                               Kampen, 10 mei 2014

Ach, wat is het toch snel gegaan met Dicky ... Schreven we in de vorige kerkbode nog dat de onderzoeken in Isala gaande waren, daags na inzending van de kopij werd zij al opgenomen in het U.M.C. in Groningen, waar spoedig duidelijk werd dat er – menselijkerwijs gesproken – geen hoop meer was. Nadat zij van alle kinderen en kleinkinderen afscheid had genomen en hen – als een ware aartsmoeder – de zegen had gegeven, is Dicky langzaam de stilte ingegaan. Een stilte op weg naar het einde, zaterdag 10 mei, vroeg in de avond. Zij is ruim 68 jaar geworden en keek in haar eigen (bijna laatste) woorden terug op 'een kleurrijk leven', waaruit op deze plek maar een énkele indruk kan worden weergegeven.
Wat ik tijdens de drukbezochte afscheidsdienst heb gezegd, herhaal ik hier: Dicky was op haar manier een diep-gelovige vrouw. Maar het geloof in een God die draagt en die 'je hulp' wil zijn (Psalm 121 was haar lievelings- én trouwpsalm), kon maar écht betekenis hebben in haar optiek wanneer de ander, de naaste daar ook iets van merkt. En dan waren die naasten dus juist en vooral de mensen die Jezus noemt in Matteüs 25 (b.v.) De mensen die Hém roepen om hulp en op wier spoor Hij ons zet – wij immers mogen zijn handen hier en nu zijn!
In die heel concrete aandacht naar wie aan de kant liggen heeft zij de praktijk van haar geloven gezocht en zo heeft ze (in grote bescheidenheid, dat zeker!) velen aan zich verplicht.
Maar in de eerste plaats haar grote lief en de kinderen en pleegkinderen die aan hun zorg waren toevertrouwd. En later de kleinkinderen.
Het was ontroerend van haar afscheid te moeten nemen – échte vrienden laat je niet zomaar gaan ... Maar aan de andere kant was het zo troostend om te zien op welke manier zij er tot het laatst was – voor allemaal. Zo helemaal Dicky ... Dat zij moge rusten in vrede!
Bidden wij voor Gerrit (Acacialaan 3) en de (klein)kinderen om veel kracht in de tijd die komt.

Ds. Ad van Noord

Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten