* Kampen, 20 december 1925                                              † Zwolle, 27 mei 2014

Op zaterdag 31 mei waren we met een grote kring familie, vrienden, oude buren en belang­stel­lenden in de Bazuinkerk om afscheid te nemen van onze zuster Netjes. Jarenlang een vertrouwd gezicht in de Burgwalkerk. Tot anderhalf jaar geleden woonde ze in de Po­pu­lie­ren­straat 13, waar ze een goede plek had gevonden na zoveel jaren op de boerderij aan de Zwarten­dijk, waar zij ook geboren was.
Zr. Netjes was geestelijk en lichamelijk een zeer sterke vrouw. Van dokters had ze wel eens gehoord, maar het duurde tot haar 86e dat ze er zelf echt mee te maken kreeg. In Zwolle on­derging ze toen een hartoperatie: van deze ingreep herstelde ze snel en na ­de revalidatie pakte ze de draad weer welgemoed op. Toch bleek vorig voorjaar dat de jaren gingen tellen.
Na een periode in de Weezenlanden en Myosotis ging ze eind juli naar het Zonnehuis in Zwolle. Dat vond ze jammer, ze was liever in Kampen gebleven, maar: 'Dan is het maar niet anders en dan moet ik ook niet zeuren. Hier is het ook goed'. Kijk, zo was ze: ten voeten uit.
In de afscheidsdienst lazen we o.a. die prachtige woorden van Paulus uit Filippenzen 4: 'Ver­blijdt u in de Heer te allen tijd!' Dat was de trouwtekst die zij en haar man Wolter meekregen bij hun huwelijk op 17 april 1952 in de Burgwalkerk. Vanuit de band met die Heer heeft ze altijd geleefd en geloofd. Ook als het moeilijk was in haar leven: de eerste huwelijkse jaren inwonend op de boerderij van haar ouders waren zwaar voor haar. Het onverwachte sterven van haar man in 1984 was voor haar en haar kinderen een harde slag. En toch ... door alles heen kwam bij haar steeds weer het woord 'dankbaarheid' boven. Haar nuchtere godsver­trou­wen was dan ook heel inspirerend.
Zr. Engeltje Netjes-Gunnink is er niet meer. Maar ze laat bij velen een warme, diepe herinne­ring achter en een hartelijk geloof dat je echt mee nam. Dat is voor kinderen en kleinkinderen een grote troost. Daarom zongen we aan het eind van de afscheidsdienst dan ook met over­tuiging: 'U zij de glorie!' Dat zij ruste in vrede.

Ds. Ad van Noord.

Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten