* Leens, 18 september 1928                                                 † Kampen, 22 februari 2015

Onverhoeds was hij gestorven, op zondagavond. Vooraf wees niets erop dat het minder ging met René maar zo ineens werd hij niet goed, moest naar het ziekenhuis en ging daar tot zijn Heer. Een bijzonder mens was hij, die na het diep betreurde heengaan van zijn vrouw Lettie, op 5 maart 1998, langzamerhand weer een eigen weg door het leven had hervonden.
Groninger van het zuiverste water was hij, maar even makkelijk op zoveel andere plaatsen geaard. Het langst in Kampen. Daar was hij actief als bankdirecteur en later ook als vraagbaak voor velen. Reizen was zijn lust en zijn leven. De wijde wereld was zijn vaderland.
Jarenlang was hij actief binnen onze gemeente: zijn financiële achtergrond kwam hem daar goed bij van pas. Op een gegeven moment raakte de kerk meer op de achtergrond, maar het geloof was voor René altijd de kern van zijn bestaan. Woorden uit Psalm 43, over Gods licht en zijn waarheid, waren wezenlijk voor hem. Maar tegelijk kon hij ook lachen om de nuchterheid van Prediker 3. Het zijn die woorden die hebben geklonken tijdens de afscheidsdienst op 28 februari in de Bazuinkerk. Met velen waren we daar samen om deze bewogen mens te gedenken, de prachtige liederen te zingen die hij voor deze dienst had uitgezocht en ons meeleven te betuigen aan zijn dochter Sophia en haar zoons Paris en Auguste om wie René zich steeds actief bekommerde.
Het was goed deze mens gekend te hebben. Dat hij moge rusten in vrede

ds. Ad van Noord


Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten