* Weststellingwerf, 18 maart 1933                                         ✝ Kampen, 28 juli 2015

Bijna twee jaar na het overlijden van haar man Henk Netjes was daar voor zr. Netjes de dag waarnaar zij had uitgezien:naar haar diep geloof zou zij hem immers weer ontmoeten in de ruimte van Gods woningen – samen met hun dochter Imkje, wier onverwacht heengaan zo'n diepe wond in hun leven had geslagen. Zr. Netjes was een vrouw die niet graag op de voorgrond stond. Ze is in haar leven ook veel ziek geweest en kon daardoor ook maar zelden in de kerk komen. Toch nam het geloof een belangrijke plaats in in haar leven. Dat liet zij ook merken toen ik haar in De Vijverhof bezocht tijdens de vakantie van collega Leon. Maar er echt van harte over praten, dat deed ze niet. Bijna als vanzelf kwamen mij de woorden van Psalm 139 te binnen: troostend en bevrijdend weten dat de Eeuwige haar ten diepste kent. Het vertrek naar Thailand van haar jongste zoon en zijn gezin vond ze moeilijk, maar ze geloofde dat ze ook nu weer de kracht zou krijgen hiermee om te gaan. Haar heengaan verraste haar kinderen, hoe broos en kort van adem ze ook was. In de dankdienst voor haar leven hebben we geluisterd naar eenvoudige woorden van goede moed uit de Bijbel en gezongen uit de liederen die ze zelf had gekozen toen haar Henk werd begraven. Fokje Netjes-Bos: haar gedachtenis zij ons tot zegen. Dat zij moge rusten in vrede!

Ds. Ad van Noord

Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten