* Kampen, 8 maart 1930                                                   ✝ Kampen, 14 augustus 2015

Zo is Wim dan toch eigenlijk betrekkelijk onverwacht overleden ... Hoe de nare vorm van dementie waar hij aan leed hem ook kwelde, fysiek ging het de laatste tijd eigenlijk nog wel redelijk, mede gezien zijn hoge leeftijd. Maar ineens was er een omslag en ging de weg naar het einde. Jan Willem Fijn, geboren en getogen Kampenaar, was een stipte man. In zijn werkzame leven was hij accountant bij de VNG en later werkte hij bij de gemeente Kampen.
Doorheen de jaren van zijn leven heeft hij veel gestudeerd en daarnaast ook veel en heel breed gelezen. In het gedachteniswoord dat zijn zoon Arjan tijdens de afscheidsdienst uitsprak kwam dat helder naar voren: je zag vader altijd achter een boek, een krant of boven op zijn werkkamer.
Ook voor onze gemeente heeft hij zich ingezet: jarenlang als scriba en ook als diaken. In de afscheidsdienst klonken vooral de tonen van dankbaarheid. Om wie Wim was, maar ook om de kracht die hij en zijn vrouw Corrie kregen om de lange, moeizame weg van de afgelopen jaren te gaan. Dat de Heer (naar een woord van Dietrich Bonhoeffer) niet al onze wensen, maar al zijn beloften vervult, was voor hen beiden een troost. Daarom konden we van harte zingen van eeuwige trouw en blij vooruitzicht. Veel kracht wensen we Corrie en de kinderen om het verlies van hun geliefde te kunnen dragen. Wim Fijn: zijn nagedachtenis zij ons tot zegen!

ds. Ad van Noord

Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten