* Kampen, 5 maart 1927                                            ✝ Kampen, 24 augustus 2015

Hammie Albers werd geboren op 5 maart 1927. Haar ouders woonden met hun gezin dat op dat moment aluit drie zonen en twee dochters, aan de Eenvoudstraat in Brunnepe. Na Hammie werden nog eens negen kinderen geboren. Zo 'n groot gezin was toen in de Eenvoudstraat eerder regel dan uitzondering. De straat droeg in de volksmond niet voor niets de bijnaam "de straat met de duizend kinderen". De jeugd van Hammie lag in de wijk Brunnepe. Ze kerkte in de Westerkerk, ze ging er naar school en vond er haar man. Ze kreeg verkering met Piet Visscher, een Brunneper jongen afkomstig uit de Kloosterstraat. Ze trouwden op 26 oktober 1950. Samen kregen ze vijf kinderen: Siem, Annie, Willem, Coby en Matthijs. In 1987 betrokken ze een woning in de Jan van Arkelstraat. Daar hebben Piet en Hammie tot juli 1997 nog tien jaren samen gewoond tot Piet Visscher overleed op 11 juli 1997. Daarna woonde ze alleen in het huis en ze kon zich goed redden tot vlak voor haar overlijden. Ze leefde volop mee met het wel en wee van haar gezin, haar kinderen en de twaalf kleinkinderen. Omgekeerd kreeg ze van hen ook veel terug aan tijd, aandacht en zorg, Ze was in haar leven een sterke, eenvoudige en hardwerkende vrouw, die graag in gezelschap van haar familie, gezin en vrienden mocht zijn. Door een val in huis brak ze haar heup en moest ze naar het ziekenhuis. Ze onderging een operatie en kwam daarna in Myosotis terecht. Daar is ze overleden in de leeftijd van 88 jaar. Hammie Visscher had een eenvoudig geloof. 'De Heer is mijn Herder, 'die woorden drukken mijn geloof uit' zei ze 'en aan Hem vertrouw ik me toe'. In dat geloof hebben we afscheid van haar genomen. Hammie Visscher laat kinderen, kleinkinderen en een achterkleinkind na. Dat hun lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder moge voortleven in ieders hart en dat zij haar naam met liefde blijven noemen! Ds. M.L.Eigenhuis

Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten