Geboren te Schoonhoven, 12 maart 1921 – Gestorven te Kampen, 27 januari 2016

Na een kort ziekbed is zij op bijna 95-jarige leeftijd overleden: onze zuster in Christus Nel Goudriaan-de Gruijter. Ze woonde de laatste jaren in de Amandelboom, Wederiklaan 2. Op woensdag 3 februari is de afscheidsdienst gehouden in de Burgwalkerk, waarna haar lichaam op de Algemene Begraafplaats te ruste werd gelegd bij haar man Piet, die in 2005 overleed. Tot op hoge leeftijd bleef zij helder en betrokken bij het wel en wee van haar kinde­ren, klein- en achterkleinkinderen. Een betrokken vrouw was zij, die met haar tijd was mee ge­gaan, die wist waar zij voor stond en wat (b.v.) het geloof voor haar betekende.
Dat werd duidelijk in de keuze van de liederen en de lezingen voor haar uitvaart. Heldere ideeën had zij daarvoor aan haar kinderen nagelaten. Het mocht er gaan over de Heer, Die haar herder was geweest en over de bazuinen die zouden klinken, eens, als 'alles nieuw' zou zijn (Openbaring 21: 5a). Maar ook over de vertrouwde en goede Naam van Jezus die ons als troost in de oren klinkt. Dat die Naam er juist vooral in de schaduwen was, liet zij ons weten via het Avondgebed uit de Lutherse traditie: 'Heer, blijf bij ons, want het is avond geworden ...' Deze woorden hebben we samen gebeden.
Ontroerend waren de herinneringen die de kinderen putten uit haar rijke leven: verhalen te óver! Ontroerend was ook het woord dat boven aan de rouwkaart stond: uit de eerste woor­den van de 'Belijdenissen' van Augustinus: 'Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in U, o God'. Zo wilde ze het daar hebben, ook bij haar Piet. Geloofsvertrouwen, ten diepste toe!
Nel Goudriaan-de Gruijter: dat zij moge rusten in vrede! We leven mee met haar kinderen en kleinkinderen en bidden voor hen om Gods kracht voor de tijd die komt. (Ds. Ad van Noord)

Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten