* Metslawier, 2 maart 1936                                              † Kampen, 4 december 2016

Op de tweede Adventszondag, zondag 4 december 2016, overleed onze zuster in de Heer Sijke Hofstra in de leeftijd van 80 jaar. De uitvaartdienst die door veel mensen werd bijgewoond, vond plaats in de Burgwalkerk op zaterdag 10 december. Daarin ging ds. Dineke Havinga, vroegere collega van Jaap Faber, voor. Na de dienst werd in kleine kring in het crematorium van Zwolle afscheid van Sijke genomen.
Sijke Hofstra werd geboren op 2 maart 1936 in het Friese dorp Metslawier. In 1951 deed zij Mulo-examen. Daarna was ze thuis nodig. Ze was de oudste in een groot gezin. In 1955 begon ze met de opleiding verpleegkunde in Groningen en vanaf 1959 leerde ze hierin verder door in Amsterdam.
In september 1961 trouwde ze met Jaap Faber die in Amsterdam zijn studie theologie voltooide.
Van 1962 tot 1967 verbleef Sijke met Jaap in Noord-Amerika. Eerst een jaar in Grand Rapids (USA) en daarna vier jaar in Pembroke Ontario in Canada. Daar was Jaap als predikant aan een emigrantengemeente verbonden. In 1967 kwamen ze terug naar Nederland. Via Nigtevecht en Rijswijk kwamen ze vanwege het werk van Jaap in Kampen wonen.
Op de rouwkaart van Sijke staat dat zij hongerde en dorstte naar de gerechtigheid. Dat vat veel samen: haar verrassing bij terugkeer uit Canada in Nederland dat de kerk in Nederland openging naar de oecumene en naar grote maatschappelijke kwesties en vooral dat ze daarom ook actief werd op verschillende terreinen van het leven. Ze was buiten en binnen onze gemeente actief. In ons gemeente deed ze bezoekwerk onder de studenten en in de gemeente. Daarnaast bleef ze zich ontwikkelen. Ze studeerde en haalde verschillende diploma 's. Daarnaast was ze sportief en hield ze ervan om muziek te maken en te zingen.
Toen de familie haar 80e verjaardag vierde, op 2 maart 2016, was zij al ziek. Maar dat wisten zij en de familie nog niet. Half juli werd het duidelijk. Ze was ongeneeslijk ziek en er was niets meer aan te doen. Ze is verder thuisgebleven, in het huis van Jaap en Sijke aan De la Sablonièrekade.
Naast het intense verdriet brachten de laatste maanden van haar leven Sijke en Jaap ook dankbaarheid. Ze mochten ervaren dat het werkelijk waar is, dat er een Bron van levend water is, dat ons geloof meer is dan spreken van beneden over Boven, dat onze werkelijkheid poreus kan worden voor Hem die ons in genade draagt en in liefde vasthoudt totdat alles zal zijn voltooid.
Met diepe dankbaarheid voor haar leven hebben Jaap en de kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen afscheid van Sijke genomen. Onze gedachten zijn bij Jaap, Selma en Berend, Karen en Gerard, Auke en Regiena, en bij de kleinkinderen: Anneke, Marieke, Jesse, Hidde, Auke, Jonathan en Vera. Dat de nagedachtenis aan Sijke voor hen tot een blijvende zegen mag zijn. Ds. Leon Eigenhuis

Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten