* Oudeschoot, 5 november 1945                                               Kampen, 10 mei 2014

Ach, wat is het toch snel gegaan met Dicky ... Schreven we in de vorige kerkbode nog dat de onderzoeken in Isala gaande waren, daags na inzending van de kopij werd zij al opgenomen in het U.M.C. in Groningen, waar spoedig duidelijk werd dat er – menselijkerwijs gesproken – geen hoop meer was. Nadat zij van alle kinderen en kleinkinderen afscheid had genomen en hen – als een ware aartsmoeder – de zegen had gegeven, is Dicky langzaam de stilte ingegaan. Een stilte op weg naar het einde, zaterdag 10 mei, vroeg in de avond. Zij is ruim 68 jaar geworden en keek in haar eigen (bijna laatste) woorden terug op 'een kleurrijk leven', waaruit op deze plek maar een énkele indruk kan worden weergegeven.
Wat ik tijdens de drukbezochte afscheidsdienst heb gezegd, herhaal ik hier: Dicky was op haar manier een diep-gelovige vrouw. Maar het geloof in een God die draagt en die 'je hulp' wil zijn (Psalm 121 was haar lievelings- én trouwpsalm), kon maar écht betekenis hebben in haar optiek wanneer de ander, de naaste daar ook iets van merkt. En dan waren die naasten dus juist en vooral de mensen die Jezus noemt in Matteüs 25 (b.v.) De mensen die Hém roepen om hulp en op wier spoor Hij ons zet – wij immers mogen zijn handen hier en nu zijn!
In die heel concrete aandacht naar wie aan de kant liggen heeft zij de praktijk van haar geloven gezocht en zo heeft ze (in grote bescheidenheid, dat zeker!) velen aan zich verplicht.
Maar in de eerste plaats haar grote lief en de kinderen en pleegkinderen die aan hun zorg waren toevertrouwd. En later de kleinkinderen.
Het was ontroerend van haar afscheid te moeten nemen – échte vrienden laat je niet zomaar gaan ... Maar aan de andere kant was het zo troostend om te zien op welke manier zij er tot het laatst was – voor allemaal. Zo helemaal Dicky ... Dat zij moge rusten in vrede!
Bidden wij voor Gerrit (Acacialaan 3) en de (klein)kinderen om veel kracht in de tijd die komt.

Ds. Ad van Noord

Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten