* 24 december 1952                                                                       † 18 maart 2015

Op woensdagavond 18 maart is onze zr. in Christus Arina Rensink, Esdoornhof 96, stil en onverwacht in haar slaap gestorven. In een kleine kring hebben we haar op donderdag 26 maart na een sobere afscheidsbijeenkomst in de Bazuinkerk begraven op de Algemene Begraafplaats. Arina had ervoor gekozen in een kleine, overzichtelijke wereld te leven. Toch was zij erg betrokken: muziek had haar hart en lange jaren heeft zij via het muziekonderwijs deze liefde gedeeld. Met kinderen aan wie zij les gaf en in het orkest dat zij had opgericht.
Vroeger had de kerk een ruime plaats in haar leven, maar gaandeweg koos zij ook daarin haar eigen pad. Toch was zij helder geweest over de basis van haar bestaan. We hebben in de afscheidsbijeenkomst gelezen uit Psalm 139. In deze oer-woorden werd haar leven ten volle getekend en werd troost gewonnen voor haar oude moeder en verdere familie in de kring. Dat zij mag rusten in vrede.

ds. Ad van Noord

Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten